הצטרפו לעצומה!

עיזרו לנו לאסוף 1000 חתימות —

חיתמו על העצומה הקוראת למקבלי ההחלטות לפנות את כל שדות המוקשים

שאינם נחוצים עוד, במהירות, ביעילות ובהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים לפינוי מוקשים הומניטרי:

הצטרפו לעצומה!

מצטרפים לעצומה

מודעות פרסומת